Velkommen til Hammerfest Parkerings nye hjemmeside

Vi er glade å kunne presentere den nye Hjemmesiden vår og håper du vil finne det du leter etter. Vi har prøvd å organisere all informasjonen på en enklere måte slik at de som har behov for dette på lettere måte kan finne frem og gjøre sine valg. Vi mener å ha fått dette til på en slik måte at brukerne har tilgang på mer og bedre informasjon for sine valg hva gjelder Parkeringssaker.

Fortsett i klageprosess