Styret

Styrets medlemmer

Styreleder: Kurt Methi
Nestleder: Heidi Marie Mauno Sletten
Medlem: Tom Mortensen
Medlem: Kjersti Sollien Iversen
Medlem: Erik Lemika
Medlem: Tor Halvorsen

Varamedlemmer

Vara: Stig Ole Pedersen
Vara: Anne Mette Bæivi
Vara: Tom Kristian Hermo
Vara: Ragnvald Berntsen
Vara: Lene Wikdal
Vara: Jan Gunnar Hjellnes

Innkallinger styremøter

Referater styremøter

Fortsett i klageprosess