Illustrasjon av biler som er parkert

Boligsoneparkering

Høring om oppdatert forskrift om boligsoneparkering mot avgift i Hammerfest kommune

Hammerfest Parkering KF ønsker å legge ut oppdatering av “Forskrift om boligsoneparkering mot avgift i Hammerfest kommune” på høring. Høringsfristen settes til 25.april 2024.

Innspill kan sendes på epost til: parkeringskontoret@hammerfest.kommune.no

Link til forslag til Forskrift om boligsoneparkering mot avgift i Hammerfest kommune.

 

 

Sentrumsnære gater/sone 2 er skiltet med blå skilt med hvit skrift/påtrykk .

Boligsoner er skiltet med sorte skilt og hvit skrift/påtrykk

Kun gyldig parkering for beboere med parkeringsavtale. Gjesteparkering er skiltet. Vennligst følg gjeldende skilting.

Merk: For beboere i Sjøgata, nedre delen av Storgata, nedre delen av Parkgata vil beboerparkering være på Batteriet. Det er ikke særskilte gjesteparkeringsplasser for disse gatene, og det henvises til ordinær avgiftsplasser.

Merk: Informasjon til beboere i Mellomgata – gjelder for vinter månedene –
Det er viktig å være oppmerksom på at bilen må flyttes, i forbindelse med snørydding og søppelhenting, fra søndag kl 21:00 til mandagsmorgen kl 08:00.
Det er med andre ord parkering forbudt i dette tidspunktet. Bilen kan da stå i Strandgata frem til kl 10:00.
Det er skiltingen som regulerer dette.
«Normalt sett» starter dette i november og avsluttes i mai måneden, men det vil alltid være skiltingen som gjelder

Søke om boligsoneparkering
Du kan søke om boligsoneparkering dersom du bor eller har adresse i sentrum/sentrumsnære gata fra Fjellgata/Øvre Mølla til Øvrehaugen/Krutthusgata, eller om du bor der det er skiltet boligsoneparkering utenfor sentrum.

Slik søker du

1) Registrering via EasyPark. Registrering må skje gjennom linken under. Det er ikke mulig å registrere beboerparkering via EasyPark app’en.

2) Ved kontor til Hammerfest Parkering KF.

Det kreves dokumentert boforhold og vognkort, der du må stå som eier av kjøretøyet.

Næringsdrivende/andre
Kontakt Hammerfest Parkering KF.

Gjester i beboersone
Skal parkere på gjesteparkeringen/egen skilting. Det er avgift på alle gjesteparkeringsplasser utenom Øvre Molla og Fjellgata. 

Ferieparkering

Andre avgiftssoner

  • Sone 1: Jernteppet, Sjøgata, Storgata, Havnegata, Strandgata, Kirkegata.
    Betaling på automat eller via app.
  • Sone 2: Andre sentrumsnære gater med avgift. Det er mulig å kjøpe både måneds- og årskort for parkering på offentlig plass i sone 2. (Gjelder ikke for sone 1.)

Priser 2024 Sone 2

  • Årsavtale: kr. 19200,–
  • Månedsavtale: kr. 1 600,–

Priser 2024 Boligsoner

  • Pris pr år: kr. 1 250,–

Oversikt over beboerparkering

Her får du en oversikt over hvor beboerparkering gjelder.

Avvik kan forekomme, følg skilting på stedet.

Legend

Fortsett i klageprosess