Illustrasjon av betaling

Betaling

Alle parkeringsplasser i Hammerfest har mulighet for betaling både med app, kort og kontant. I Kirkeparken Parkeringshus finnes det også en abonnementsløsning.

Betaling med app

Du kan enkelt betale parkeringsavgiften fra din egen smarttelefon. Dette gir deg god kontroll over hvor lenge det er igjen av parkeringen, og en kan enkelt justere tiden rett fra mobilen dersom behovet for å stå lenger, eller kortere, melder seg. Vær oppmerksom på at det ikke er tillatt å parkere utover eventuell maksimaltid angitt for p-plassen du står på. Kjøretøyet må da flyttes til annen egnet parkering.
Hammerfest Parkering KF bruker Easypark sin app-løsning.
For mer informasjon om app’en ring 03456 og for å laste inn Easypark app’en gå inn på www.easypark.no       

Easypark - Veiledning

Tast inn sonen du befinner deg i. Dette finner du oppe til høyre i appen. Sonen fremkommer også på parkeringsautomatene.
Kartet som er i Easypark app’en vil kun gi et forslag til sone, men det er alltid bilfører sitt ansvar å påse at riktig sone velges. Vær særlig oppmerksom der en sone slutter og en annen begynner.

Velg ønsket parkeringstid og trykk på “Start parkering”.

Du betaler kun for den tiden du står parkert, selv om det er forskuddsbetaling på stedet. Du kan når som helst avslutte parkeringen i appen. Du belastes da kun for tiden du har stått parkert. 

NB: EasyPark har prispåslag på 15 % ved bruk av appen. For SMS-løsningen er prispåslaget 25 %.

Ved betaling på automatene er det ikke prispåslag.

Kortbetaling i automat

Det kan benyttes kredittkort på alle automater og betaling for faktisk P-tid.
Aksepterte kredittkort er Visa og Mastercard.

Ved ankomst: 
1. Sett kortet helt inn, avvent instruks i displayet
2. Bruk +/- taster til å velge ønsket P-tid inklusive sikkerhetsmargin
3. Trykk for billett og følg instruks i displayet
4. Deretter skrives billetten ut, som må legges godt synlig bak frontruten på bilen

Ved avreise:  
1. For avslutning av valgt parkeringstid, før utgått tid: sett kortet inn i automaten, avvent instruks i displayet.
2. Kvittering skrives ut, og det belastes for faktisk parkeringstid
3. Ta med kvitteringen

NB! Kommer det opp “fairpark ikke tilgjengelig” kan du fortsatt betale med kort, men du kan ikke avslutte parkeringen: velg da eksakt parkeringstid

Fortsett i klageprosess