Illustrasjon av elbil lading

Parkere og lade el-bil

Avgifter

El-biler har avgiftsfri parkering i sone 2-områder. 

Det må betales vanlig parkeringsavgift i sone 1 og i parkeringshuset.

Ladepunkter

Hammerfest Parkering KF har etablert ladepunkter i Kirkeparken parkeringshus.

Hammerfest Energi har etablert en ladestasjon på Batteriet, like utenfor parkeringshuset.

Oversikt over ladestasjoner

Her får du en oversikt over hvor ladestasjoner er plassert.

Oversikt

Fortsett i klageprosess