Illustrasjon av elbil lading

Parkere og lade el-bil

Avgifter

El-biler har avgiftsfri parkering i sone 2-områder. 

Det må betales vanlig parkeringsavgift i sone 1 og i parkeringshuset.

Ladepunkter

Hammerfest Parkering KF har etablert ladepunkter i Kirkeparken parkeringshus.

Hammerfest Energi har etablert en ladestasjon på Batteriet, like utenfor parkeringshuset.

Oversikt over ladestasjoner

Her får du en oversikt over hvor ladestasjoner er plassert.

Avvik kan forekomme, følg skilting på stedet.

Oversikt

Fortsett i klageprosess