Tømmestasjon åpen

Vannlekasjen er nå ordnet og kan brukes på vanlig måte

Fortsett i klageprosess