Tømmestasjon åpen

Vannlekasjen er nå ordnet og kan brukes på vanlig måte