Slutt med parkulator fra 31.12.23

Det vil fra 31.12.2023 ikke være mulig å få fylt opp brikkene med penger. Det vil heller ikke være mulig å bytte batteri etter 31.12.

Vi anbefaler at kunder kommer innom vårt kontor i Strandgata 49 for å få byttet batteri før denne datoen, og gjerne fylle på mer penger på brikken. Det er mulig å benytte parkulator også etter 31.12.2023, men ikke å fylle på penger eller bytte batteri.

Grunnen er at vår leverandør av denne brikken ikke vil videreføre tilbudet fra 2024 av. Denne brikken har vært veldig populær spesielt blant firmabiler. Alternativ løsning vil mest sannsynligvis bli en app-løsning fra f.eks Easypark. Hammerfest Parkering vil komme med mer informasjon om alternativ løsning når vi har fått alle detaljer på plass.

Fortsett i klageprosess