smart park aperatur

Parkeringsforbud i Mellomgata pga brøyting

Parkeringsforbudet i Mellomgata fra søndagskveld kl 0900 til mandags morgen kl 0800 trer i kraft fra Mandag 25. Januar. Dette forbudet gjelder gjennom vinteren på grunn av brøyting av gata. Skiltet som regulerer dette er plassert ved innkjøringen til gata fra Tunelbakken.

Fortsett i klageprosess