Parkering i Mellomgata

Parkeringsforbudet i Mellomgata fra søndagskveld kl 2100 til mandags morgen kl 0800 er nå opphørt. Man slipper nå å flytte parkerte biler i dette tidsrommet. Det vil komme opp et nytt skilt i løpet av sommeren der det informeres om når parkeringsforbudet iverksettes før vinteren.

Fortsett i klageprosess