Oppgradering av Parkeringsautomater uke 47

Hammerfest Parkering vil i denne uka kjøre en stor oppgradering av alle parkeringsautomater til billettløs parkering også ute i gatene. Dette vil si at det byttes ut til digitalt tastatur.

Nytt skjermbilde

Ved parkering etter denne oppgraderingen må det tastes inn registreringsnummer på automatskjermen for aktuell bil for registrere parkeringen. Man slipper da å ha en fysisk bilett liggende i frontruta, men kvittering for bet tid kan tas med i lomma for å ha kontroll på utløp av p-tiden. Betaling skjer med kort/ tapping og pinn.

Ved avslutning av parkeringen kan kvittering bli utskrevet.

Tastet inn regnr og valgt tid, pris fremkommer.

Dette vil øke betalingssikkerheten for kunden da man slipper å tenke på å ha billetten liggende i frontruta som før. Billettkontrollen vil nå skje digitalt.

Fortsett i klageprosess