Ny parkeringsregulering med Allmed legesenter i Storgata 10

Som følge av Covid 19 situasjonen i Hammerfest er Legevakta flyttet fra Hammerfest sykehus til Allmed legesenter i Storgata. Nytt skilt er satt opp.

Fortsett i klageprosess