Ny åpningstid uke 47-48

På grunn av bemanningssituasjonen vil vi ha redusert åpningstid fra kl 0830-1200 i denne perioden.

Fortsett i klageprosess