Midlertidig parkeringsforbud i Salsgata og Skippergata

De som har beboerparkering i Salsgata og Skippergata og som blir berørt av det midlertidige parkeringsforbudet kan bruke sin beboerparkering i alle sone 2 områder og på “Wæraas-tomta” ved Nedre Molla i denne perioden.

Arbeidet forventes å vare til omtrent 27. juni.  Omkjøring merket “rødt” med parkeringsforbuds skilt

Fortsett i klageprosess