Mellomgata stengt for parkering 28.09.22

På grunn av merking av oppstillingsplasser det blir det parkering forbudt i Mellomgata fra kl 0800 og frem til gata er ferdigmerket 28.09.2022. Det er skiltet med parkering forbudt fra innkjøring i Nybakken, parkering tillat når skilt er fjernet.

Fortsett i klageprosess