Illustrasjon av motorsykkel

Parkering av motorsykler

Egen parkering for motorsykkel

Hammerfest Parkering KF har satt opp egen plass til motorsykkel i enden av Storgaten, rett over veien for På Hjørnet grill. Parkeringen gjelder kun for tohjulsmotorsykkel.

Det er etablert to MC-parkeringsplasser på Jernteppet rett over veien for Norgesbingo og Redningsselskapet. Disse plassene er merket.

Det er ikke lov å parkere med firehjulsmotorsykkel på denne oppmerkingen, unntaket er motorsykkel med sidevogn.

Offentlige parkeringsplasser

Det er lov å parkere på alle andre offentlige parkeringsplasser med motorsykkel, så fremst ikke annet er opplyst ved skilting.

På vanlige parkeringsplasser gjelder samme regler for motorsykkel som for bil.

Jernteppet: 2 parkeringsplasser – ingen avgift.
Storgata ved Sanitetsbadet: 10 parkeringsplasser – ingen avgift.
På øvrige parkeringsplasser er det avgift for MC.

Fortsett i klageprosess