La bilen stå!

Arctic race of Norway kommer til Hammerfest 18.-20.august. Det vil bli store begrensninger i parkering i Hammerfest sentrum. Vår klare anbefaling til deg i den perioden er: LA BILEN STÅ!

Arctic race of Norway kommer innom Hammerfest i 2023. Dette vil bli en folkefest og vi gleder oss. Dette vil også medføre til en rekke begrensninger for parkering i Hammerfest sentrum i perioden torsdag 17.august kl 14:00 til søndag 19.august kl 12:00.

Hammerfest Parkering sin klare anbefaling til publikum i denne perioden er:

  • LA BILEN STÅ!

Det anbefales at man bruker andre transportmidler som offentlig transport, sykkel eller å gå.

En rekke sentrumsgater vil bli stengt og det vil bli satt opp parkering forbudt-skilt i følgende gater i nevnte periode:

  • Kirkegata
  • Strandgata
  • Sørøygata
  • Parkgata
  • Storgata
  • Sjøgata
  • Jernteppet
  • Hamnegata (Utenfor Sot)
  • Batteriet

Videre vil det også bli parkering forbudt i selve løypetraseen, det vil si Skolebakken, rundt Storvannet og opp mot Salen.

I sentrum vil det bli mulig å parkere i P1 i parkeringshuset, Larsson-tomta og rundt kirkegårdsmuren. Det sier seg selv at det fort kan bli fullt på disse parkeringsplassene.

De som har beboerparkering og benytter Batteriet parkeringsplass til dette, må i nevnte periode finne andre parkeringsløsninger.

Overtredelse av de nevnte områdene med parkering forbudt, vil medføre borttauing av din bil.

En rekke veier vil også bli stengt i forbindelse med sykkelløpet. Se vedlagte oversikt over hvilke veier og hvilke tidspunkt som veien vil bli stengt. Dette gjelder både sentrumsgater og veier inn og ut av Hammerfest. Skal du inn til eller ut av Hammerfest i denne perioden, så anbefales det at man planlegger denne reisen i henhold til planen om stenging av veier.

Se kommunenshjemmeside for mer informasjon om Arctic Race of Norway, inkludert blant annet informasjon om parkering og stengte veier.

Arctic Race of Norway 2023 – Hammerfest kommune

Med hilsen

Hammerfest Parkering KF

Fortsett i klageprosess