Illustrasjon av betalingsgebyr

Klage

Vennligst velg det som står på kontrollsanksjonen du mottok fra listen under.

Betaling og/eller registrering skal skje umiddelbart etter parkering. Senest når parkeringstiden løper ut, må du fjerne kjøretøyet. Er parkeringsplassen avgiftsbelagt, kan du forlenge parkeringstiden før parkeringen din løper ut. Du må likevel forholde deg til en eventuell maks-tid på området. Rettspraksis stadfester at kontrollsanksjon kan ilegges 5 minutter etter at p-tiden har gått ut.

Fortsett i klageprosess

Betaling og/eller registrering skal skje umiddelbart etter parkering. Det er viktig å påse at det er betalt for korrekt registreringsnummer. Dersom det er betalt for feil registreringsnummer, vil det normalt ikke nytte å klage. Det vises til pknemda.no sine prinsipp avgjørelser og nyttig informasjon.

Fortsett i klageprosess

Avtaleparkering – Gyldig p-tillatelse ikke synlig i frontruten/ingen gyldig elektronisk p-avtale registrert

Noen områder krever at man har spesiell p-tillatelse, som for eksempel boligsone som er anvist med skilt 376.1. I boligsonene i Hammerfest må man ha gyldig p-avtale med gyldig elektronisk p-kort. Andre tillatelser (særskilt tillatelse, HC kort ol.) må ligge godt synlig for kontroll.

Fortsett i klageprosess

Avtaleparkering – Ikke kontrollerbar parkeringstillatelse

Parkeringstillatelsen skal ligge godt synlig for kontroll. All relevant informasjon på tillatelsen må være kontrollerbar.

Fortsett i klageprosess

Avtaleparkering – Ikke kontrollerbar parkeringstillatelse

Parkeringstillatelsen skal ligge godt synlig for kontroll. All relevant informasjon på tillatelsen må være kontrollerbar.

Fortsett i klageprosess

Parkering i strid med bestemmelse om biloppstilling

Kjøretøyet skal parkeres innenfor oppmerket felt der dette finnes. Om det ikke er synlig oppmerking i bakken, må du stå innenfor det området skiltingen sier at du kan parkere. Om et avgrenset område har skiltede parkeringsplasser, vil det være forbudt å parkere utenfor disse.

Fortsett i klageprosess

Maks p-tid overskredet

På parkeringsplass med underskilt om maksimal tillatt parkeringstid, må dette vilkår overholdes. Ved overtredelse av dette vilkår kan det ilegges en kontrollsanksjon.

Fortsett i klageprosess

Reservert EL-motorvogn

Anvist plass reservert for elektrisk drevet motorvogn.

Fortsett i klageprosess

Sanksjonen er satt til pris for medgått parkeringstid + sanksjon.

Fortsett i klageprosess

Fratrukket utstedt sanksjon for brudd på dokumentasjonsplikt kr 300.

Dersom det ikke er trukket gratis billett og denne ligger godt synlig i frontruten vil det være brudd på dokumentasjonsplikten på kr 300,-

Det er viktig å bemerke seg at ved kundeparkering er det kun mulig å parkere i forbindelse med handling på gjeldende butikk. Dersom det er brudd på dette, kan det ilegges en kontrollsanksjon på kr 300,- (kan ikke gå på andre butikk enn den gratis billetten gjelder)

Fortsett i klageprosess

Dersom det er trukket gratis billett for parkering og tiden på denne er utløpt er kontrollsanksjon på kr 600,-

Fortsett i klageprosess

Skilt 552 – Parkering

Skilt 552 angir at parkering er tillatt og underskilt angir hvilke vilkår som må oppfylles.

Fortsett i klageprosess

Skilt 552 – parkering 807.1 for personbil

Kjøretøyet må være registrert i Det Sentrale Motorvognregister som personbil for å kunne benytte denne reserverte parkeringsplassen.

Fortsett i klageprosess

Skilt 552 – parkering 807.2 for varebil, lastebil eller trekkbil

Kjøretøyet må være registrert i Det Sentrale Motorvognregister som varebil, lastebil eller trekkbil for å kunne benytte denne reserverte parkeringsplassen.

Fortsett i klageprosess

Skilt 552 – parkering 807.3 for buss

Kjøretøyet må være registrert i Det Sentrale Motorvognregister som buss for å kunne benytte denne reserverte parkeringsplassen.

Fortsett i klageprosess

Skilt 552 – parkering 807.7 for motorsykkel og moped

Kjøretøyet må være registrert i Det Sentrale Motorvognregister som tohjuls moped eller tohjuls motorsykkel for å kunne benytte denne reserverte parkeringsplassen.

Fortsett i klageprosess

Skilt 552 – parkering 807.8 for bevegelseshemmede

Kjøretøyet må ha synlig, gyldig parkeringstillatelse for forflytningshemmede for å kunne benytte denne reserverte parkeringsplassen. Skiltingen gjelder hele døgnet alle dager i uken.

Oppsatt skilt gjelder i kjøreretningen, og gjelder til neste skilt eller veikryss.

Fortsett i klageprosess

Skilt 552 – Med tidsbegrensning

Vilkår for parkering er at kjøretøyet kan stå parkert i maksimalt 15 minutter.

Fortsett i klageprosess

Skilt 552 – med særskilt tillatelse

Her må to vilkår oppfylles for å kunne benytte denne reserverte parkeringsplassen. Kjøretøyet må ha særskilt tillatelse godt synlig i frontruten, og det må hensettes på oppmerket plass.

Fortsett i klageprosess

Skilt 552 – for politiets tjenestebiler

Kjøretøyet må legitimeres som ambulansens tjenestebil for å kunne benytte denne reserverte parkeringsplassen.

Fortsett i klageprosess

"Skulle bare"

Hammerfest Parkering KF følger Gebyrforskriften samt prinsippavgjørelsene til parkeringsklagenemda.

Det kan være nyttig å lese prinsippavgjørelsen fra parkeringsklagenemda: pklagenemnda.no

Følgende “unnskyldninger/forklaringer” vil normalt ikke føre frem:

 • “Det var fullt overalt så jeg kunne ikke finne andre plasser”.
 • “Jeg hadde gått for å veksle”.
 • “Jeg hadde glemt å legge fram billett/parkeringskortet/HC-kort”.
 • “Jeg var bare borte i 2 minutter”.
 • “Jeg trodde jeg hadde parkert riktig, men tok feil”
 • “Jeg valgte feil bil i appen”.
 • “Legebesøket, tannlegen, møtet eller lignende tok lenger tid enn jeg trodde”.
 • “Jeg hadde lånt bort bilen til en venn og han har lovet å betale”.
 • “Jeg trodde det var mulig å betale med Easypark i boligsonen”
 • “Jeg så ikke skiltet”
 • “Jeg skjønte ikke skiltingen/merkingen”


I prinsippet alt som begynner med: “Skulle bare …”, “Jeg trodde…” fører normalt ikke fram ved klagebehandling.

Fortsett i klageprosess