Kirkeparken P-hus

Betalingsterminalen i P1 er dessverre enda ute av drift. IT-avdelingen og Skidata bistår Hammerfest Parkering KF med å løse problemet. Betalingsautomaten ved hovedinngangen, vis a vis politiet, og automaten i P2 må benyttes.

Hammerfest Parkering KF beklager alle ulemper dette medfører.

Fortsett i klageprosess