Kirkeparken p-hus stengtes onsdag 24.08.22 mellom 0900-1200.

Dette på grunn av arbeid ved inn og utkjøring til begge plan. Det vil ikke være mulig og kjøre inn eller ut i dette tidsrommet.

Fortsett i klageprosess