Høring om oppdatert forskrift om boligsoneparkering mot avgift i Hammerfest kommune

Hammerfest parkering har lagt ut forslag til oppdatert forskrift om boligsoneparkering mot avgift i Hammerfest kommune. Se mer informasjon i undermenyen om parkering, beboerparkering.

Høringsfrist er satt til 25.april 2024

Fortsett i klageprosess