Illustrasjon av handicap

Forflytningshemmede (HC)

Med HC-kort kan du parkere på tilrettelagte parkeringsplasser angitt med offentlige skilt for forflytningshemmede, og på offentlige avgiftsparkeringsplasser utover tidsbegrensning og uten å betale avgift. Kortet er også gyldig på plasser hvor det er boligsoneparkering – hvor fører eller passasjer medbringer parkeringsbevis for forflytningshemmede. HC-kortet er kun gyldig for personen kortet er registrert på og må alltid ligge godt synlig i frontruten.

Slik søker du om HC-kort

Det er i Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede som sier hvilke vilkår som må være oppfylt for å kan få tildelt HC kort.

Det fremkommer i § 3:

§ 3.Vilkår for parkeringstillatelse

Bostedskommunen gir etter søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmede til:
a) fører av motorvogn som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.
b) passasjer som regelmessig trenger hjelp av fører utenfor motorvognen og som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

Forskriften setter dermed to vilkår for fører av bilen:

 1. Bevegelseshemming
  «ikke kan gå» eller «har store vansker med å bevege seg over noen lengde» må oppfylles og dokumenteres.
 2. Særskilt parkeringsbehov
  Det skal foreligge et «særlig parkeringsbehov» ved «bosted, arbeid og/eller annen aktivitet». Dette medfører at det skal opplyses om konkrete steder der det oppleves parkeringsutfordringer på de ordinære parkeringsplasser. Det skal videre oppgis adresse og hyppighet på bruken av disse stedene. Avslutningsvis skal det skrives kort om hvorfor de ordinære plassene ikke kan benyttes.

 

Merk: Søknadsskjema er utarbeidet av Samferdselsdepartementet.

Søknad med tilhørende dokumentasjon og oppdatert legeerklæring sendes til Hammerfest Parkering KF.

Her finner du det du trenger

Søknad for parkeringstillatelse for forflytningshemmede:

Søknaden kan også fås hos Hammerfest Parkering KF i Strandgata 49.

Dette må du ha med i søknaden

 • Legeerklæring, eget skjema (K-blankett 700393)
 • 1 bilde

Søknader med manglende opplysninger blir ikke behandlet.

Søknaden sendes til

Hammerfest Parkering KF
Postboks 178
9615 Hammerfest

NB! Sensitive opplysinger skal ikke sendes per e-post. 

Om tildelingen

Søknaden behandles av et utvalg bestående av lege, en representant fra Rådet for funksjonshemmede og Hammerfest Parkering KF som har saksbehandlingsrollen. Utvalget har i første halvår 2024 planlagt møter:

 • 8. februar
 • 4.april
 • 16. mai
 • 20. juni

HC-kort innvilges normalt for 2-5 år, men kan innvilges for kortere tid. Innvilget HC-kort sendes søkeren per post eller kan hentes etter avtale.

Søknaden vil normalt være ferdig behandlet innen 4 uker etter møte, men det kan ved stor pågang være lengre saksbehandlingstid.

Ved eventuell klage over avslag  må en beregne mer tid før svar kan forventes. Dette gjelder også i tider det er stor pågang.

Dersom det er behov for hjelp i søknadsprosessen, vennligst ta kontakt med Hammerfest Parkering KF.

Klage

Du kan klage dersom du får avslag på søknaden. Hvordan du skal klage vil stå beskrevet i avslagsbrevet.

Lover og forskrifter

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede tildeles med hjemmel i forskrift av 18. mars 2016 om parkering for forflytningshemmede, endret 13. des 2016.

 

Betalingsfritak i parkeringshus

I henhold til parkeringsforskriften §33 skal det være betalingsfritak for forflytningshemmede i parkeringshus. Ta kontakt med Hammerfest Parkering KF i Strandgata 49 for å avtale løsning for betalingsfritak.

Fortsett i klageprosess