Vi har det siste året opplevd at det kan være fullt i Kirkeparken parkeringshus. Spesielt på de vinterdagene med mye utfordrende vær og mellom klokken 09-15 fra mandag til fredag. Det er ikke alltid at oversikten på skiltet utenfor parkeringshuset viser rett antall ledige plasser. Hammerfest Parkering gjør ofte kontroll-tellinger og justerer antall ledige plasser så ofte vi kan. Det kan likevel være tidspunkt på døgnet der dette tallet som viser antall ledige plasser ikke er 100% korrekte. Hammerfest Parkering jobber med våre underleverandører for å finne ut årsaken til at det blir feil antall ledige på skiltet utenfor parkeringshuset.

HC-plasser

Det er totalt 4 HC-plasser i parkeringshuset, 2 i P1 og 2 i P2.

Selv om det er fullt i parkeringshuset, så vil det ikke være anledning til å parkere på disse parkeringsplassene hvis man ikke har godkjent parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort). Disse plassene er tydelig merket med skilt på vegg og gulv.

Skilting og oppmerking av slike parkeringsplasser er gyldig 24 timer i døgnet hele året. Parkering på slike oppmerkede plasser uten gyldig tillatelse vil medføre en kontrollsanksjon som for tiden er kr 990.

Ladeplasser i parkeringshuset

Det er også plasser i parkeringshuset som er allokert for lading av el-bil. På disse plassene kan man stå mens bilen er under lading. Det betyr at kjøretøyene må flyttes til en annen plass når lading er fullført.

Hva gjør jeg hvis det er fullt og man har kjøpt abonnement i parkeringshuset?

Har du kjøpt abonnement i parkeringshuset, enten i form av tagmaster kort, papirbillett (helgekort, ukeskort, månedskort osv) eller abonnement på hjemmesiden mer skiltgjenkjenning.

Hvis det er fullt i parkeringshuset, så kan du parkere ved Batteriet parkeringsplass (se bilde).   Det presiseres at denne ordningen kun gjelder når det er fullt i parkeringshuset.

Fortsett i klageprosess