Billettløs parkering i Kirkeparken p-hus

Oppgradering pågår uke i 46. Fra Januar 2023 tilbys billettløs parkering i Kirkeparken p-hus. Såkalt ANPR eller parkering med skiltgjenkjenning. Dette vil forenkle parkeringsverdagen for de som ønsker å bruke dette. Inn og utkjøring vil foregå uten å trekke bilett på innkjøringssøylen, kameraer leser skiltene og registrerer din innkjøring. Betaling for dette gjøres før man forlater parkeringshuset på utkjøringssøyler eller på nye automater i P-1 og ved hovedinngang i Parkgata. Bruk registreringsnummeret på bilen. Prisen for parkeringen vil da fremkomme.


Det vil også bli mulighet for kjøp av abonnement for kortere eller lengre tid på nett. Dette kan gjøres via hjemmesiden til Hammerfest Parkering. www.hammerfestparkering.no. Tilbudet vil fungere som en nettbutikk for valg og kjøp av abonnement. Denne lenken legges ut i begynnelsen av januar, da kan kjøp av parkeringskort/avtaler gjøres på nett og man slipper å dra til Hammerfest Parkering for å kjøpe dette.


Det vil fortsatt være mulig å benytte seg av tidligere abonnement registrert med tagmaster-kort eller månedskort.

Fortsett i klageprosess