Åpning av lysbyen 16 november

Hammerfest Næringsforening vil 16. november arrangere åpning av lysbyen ifb med Jul og mørketidsperioden.

Hammerfest Parkering tilbyr alle denne dagen gratis parkering i Kirkeparken p-hus, Storgata, Salsgata og Havnegata ved Slakteriet fra kl 0900-2300. Det ønskes færrest mulig biler i Sjøgata, Strandgata og Kirkegata da man ønsker at folk skal benytte sentrumsgatene mest mulig.

Fortsett i klageprosess