Abonnements parkering skiltgjenkjenning

Hammerfest Parkering har over lengere tid jobbet med å tilrettelegge for parkering med skilt gjenkjenning i Kirkeparken p-hus. Nå er dette klar til bruk og man kan registrere seg for bruk på P-hus Abonnement – Hammerfest Parkering

Ved kjøp må vilkårene for bruk godtas, deretter velger man tidsperiode å oppretter en konto og registrer bilnummeret. Valg av tidsperiode kommer frem av produkter man får opp ved kjøp. Det er også mulig å sette inn innstillinger for automatisk fornyelse ved endt periode.

Ved bruk at dette systemet er det ikke behov for bilett eller noen annen dokumentasjon i parkeringshuset. Det er da sømløs inn og utkjøring i perioden man har kjøp parkering for.

NB: Et viktig kriterium for at innkjøring skal fungere MAX er at skiltene er rene og fri for snø/slafs.

Fortsett i klageprosess