Det er forbudt å parkere på møteplass i vegens hele bredde så langt kjørebanen er utvidet.

Fortsett i klageprosess