smart park aperatur

Elektronisk parkeringsbetaling – Smart park +

Tjenestens målgruppe
Næringsdrivende, servicevirksomhet, private;

Tjenesten omfatter
Parkering med Smart Park + er en elektronisk “forlengelse” av parkeringsautomatene. Nye Smart park + tilbys nå til nye og eksisterende brukere.

Smart Park + terminalen kjøpes hos Hammerfest Parkering KF. Det er nå også mulig og administrere dette hjemmefra ved nedlastning av nettsiden, registrer deg som bruker og du er i gang.

Priser
1. Pris Smart park+ terminal kr 1 545,- inkl. MVA.
2. Oppladingsverdi valgfritt fra kr 500 til 1 500,- inkl. MVA.
3. Ladegebyr kr 60,- inkl MVA.
4. Batteri Pr.stk kr 35,- inkl MVA.

Hvordan søke tjenesten
Kontakt Hammerfest Parkering KF eller Servicekontoret for søknadskjema.

Søknad leveres på Servicekontoret på rådhuset, Hammerfest Parkering KF eller sendes sendes per post til:

Hammerfest Parkering KF.
Postboks 178
9615 Hammerfest

E-post til parkering: parkering@hammerfest.kommune.no

Fortsett i klageprosess